TÄNK OM, Kulturhuset och iPad i förskolan

Nyss hemkommen från USA kan jag konstatera att iPads inte bara är heta i Sverige. På andra sidan Atlanten är de stekheta, slutsålda och eftertraktade av både privatköpare och skolor. Jag kunde med egna ögon notera att t ex New Yorks skolor på bred front börjat arbeta med iPads även bland de allra yngsta.  Det känns bra att allt fler skolor upptäcker vilka fantastiska pedagogiska möjligheter som ligger i användandet av iPads i undervisningen i allmänhet och bland de yngre i synnerhet. – Digitaliseringen kryper allt längre ned i åldrarna. För massor av barn  sker den digitala debuten nu redan under babyåren.

TÄNK OM medverkar som bekant till att teknik inte får reduceras till att bara bli en hype eller ikon i sig ute på skolorna, utan vill att investeringarna i ny teknik ska användas för att utveckla och förbättra pedagogiken. Därför stödjer vi skolor som vill TÄNKA OM och som vill använda verktygen för att lyfta sitt ledarskap och sin pedagogik till nya höjder. Ny teknik ska vara ett smörjmedel som får det vi redan gjorde att gå bättre och lättare, precis som det alltid varit, t ex med hjulet, ångmaskinen, bilen eller telefonen.

Intresset för att veta mer om hur man kan använda iPads för de allra yngsta är mycket stort, och ett led i att berätta mer om möjligheterna var gårdagens sedan länge utsålda event på Kulturhuset i Stockholm, i regi av Digital Inn. (På grund av det stora trycket repriseras eventet nästa vecka.) Lokalen var den bästa möjliga: Coola ”TioTretton” på våning två, dit vuxna egentligen inte har tillträde. Ett rum designat för unga. Med ett berg att klättra i och sitta på. Med vrår, liggmöjligheter, IT, inspiration och innovation. Här är ungdomarna i centrum fullt ut!

Lena Gällhagen, skicklig e-utvecklare i Nacka kommun, inledde med några väl valda ord om iPads i undervisningen och sedan körde jag och Elisabet Wahlström, bitr rektor för Stensötan & Strandparkens förskolor, två föreläsningar på raken. Jag lyfte TÄNK OM-perspektivet, varför-frågan, forskningsläget och det stöd som TÄNK OM erbjuder skolor som vill satsa på digitalisering av också sina yngre åldrar och sa bl a ungefär:

Digitaliseringen av utbildningen och 1:1 i skolans yngre åldrar öppnar möjligheter att bredda, fördjupa och bättre individanpassa lärandet i förskolan och skolan.
Utbildningspaketet ”TÄNK OM – YNGRE ÅLDRAR” syftar till att ge kännedom om vilka dessa möjligheter är. Utbildningen ökar därmed kännedomen om och möjligheterna att möta nya krav och utmaningar som möter skolan i en förändrad värld där kommunikationen är gränslös och global. Den digitala världen står öppen och möjligheterna i den är stor. TÄNK OM – YNGRE ÅLDRAR  bidrar till lärandet kring vad vi kan göra med och i den.

TÄNK OM resonerar så här:
Med en digitaliserad förskola så finns det chans för barnen att få en ny roll i gruppen. De som vanligtvis är blyga och tysta får en ny arena att glänsa etc. De hjälper varandra och växer i och med detta. Nya hjältar föds. – Och vi uppmärksammar och diskuterar också genusdimensionen.

En bärande idé i TÄNK OM – YNGRE ÅLDRAR är att pedagogik kan utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter. Här hämtar vi inspiration från Reggio Emilia, som ju framhåller att ”barn har hundra språk”. Pedagogen/den vuxne ska inte värdera eller påverka på vilket sätt barnet vill eller har möjlighet till att uttrycka sig.

Är det någon pedagogik som är extra lämpad för 1:1 och digitalt lärande så är det Reggio Emilia och montessori.
När det gäller montessori och datorer kommer TÄNK OM – YNGRE ÅLDRAR att resonera kring vad de digitala resurserna tillför i ett montessoriperspektiv, både generellt samt i specifika lärsituationer. Vi kommer att reflektera över montessoripedagogik och datorns möjligheter.

Enkelt uttryckt så pratar man inom montessori mycket om det ”förberedda rummet”. Med det menar man att material för eleverna alltid ligger gripbart och de väljer många gånger själva vad de vill arbeta med. Det sker i förskolan och hela vägen upp genom skolsystemet. Det FYSISKA rummet är i och med den digitala utvecklingen inte tillräckligt för elevernas behov av kunskapsutveckling  Samtidigt lär montessori sina elever väldigt tidigt att planera sin egen dag/vecka etc, att reflektera och sätta nya mål. Arbetssättet blir mer och mer självständigt ju äldre eleverna blir och i högstadiet arbetar de säkert hälften av tiden på egen hand. Det säger sig självt vilken resurs iPad/dator kan vara för dessa elever! – Plötsligt så har alla elever sitt ”eget rum” och de flesta har en utvecklad förmåga att själva sortera i detta enorma rum.
Med stark digital närvaro i de yngre skolåldrarna blir det en ökad enkelhet kring elevens successiva stegring av behov av stoff för att kunna hantera sin egen kunskapsutveckling. Eller som Maria Montessori sa ”hjälp mig att hjälpa mig själv”.
– En bra digital skola ger eleverna verktygen, stödet och tilltron, och sedan sköter sköter de resten själva, lite slarvigt uttryckt.

Vi gillar det som nu händer inom de förskolor som börjar arbeta mer med digitala verktyg. Precis som i de senare skolåren så förbättrar IT-inslaget i pedagogiken lärandet rejält!

Kommentarer på TÄNK OM, Kulturhuset och iPad i förskolan

 1. Hej hej!
  Så kul och inspirerande att läsa om att man även tänker stort kring att satsa på förskolan och digitala verktyg. Jag jobbar på en förskola i Mölndal där vi strävar efter att ha en verksamhet där de digitala verktygen blir en del av barnens vardag. Just nu är det iPad som vi använder oss av. Det är i förskolan det livslånga lärandet tar sitt avstamp, så visst är det självklart att vi börjar där!

  Line

  • Vi tänker stort! Vi tänker fritt! :)
   Vi hjälper er gärna med utbildning, coachning, peppning, inspiration och annat!
   Lycka till i ert arbete! Härligt med din inställning!
   /Hans

Pingbacks på TÄNK OM, Kulturhuset och iPad i förskolan

 1. Pingback: iPad i förskolan | tantalexandra.se

Din kommentar

*Krävs. E-post visas ej på hemsidan