Allmänna villkor TÄNK ONLINE

 
 

Anmälan
Anmälan är bindande.

Återbud
Vid förhinder kan en deltagares plats/inloggningsuppgifter, efter samråd med TÄNK ONLINE, överlåtas till annan person på samma arbetsplats.

Bekräftelse
I samband med anmälan erhåller deltagare mailledes en skriftlig bekräftelse på sitt deltagande. Bekräftelsen innehåller inloggningsuppgifter till aktuell utbildning.

Betalning
Deltagaravgiften faktureras i samband med erhållen anmälningsbekräftelse.

Betalningsvillkor
Alla priser är exklusive moms. Betalning sker mot faktura och ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum.

Intyg
Efter slutförd utbildning erhåller deltagare ett utbildningsintyg.