TÄNK OM

Med passion för Utveckling och lärande

Vi lever i en spännande tid där samhällsutvecklingen driver på behovet av förändring inom många olika områden. Nya innovationer öppnar för nya möjligheter till lärande och kommunikation. Strukturer, beteenden, ledningssystem, bemanning, kulturer – allt påverkas på ett genomgripande sätt. Det möjliggör nya sätt att skapa och utveckla kvalitet i det vi gör. För att vara en del av utvecklingen behöver vi alla vara nyfikna och tillsammans arbeta för att lära nytt och tänka om

Vårt erbjudande är att inspirera och utbilda medarbetare inom förskola och skola att lära av varandra, pröva nya arbetssätt och arbeta än mer medvetet med kvalitetsutveckling. I våra utbildningar, som genomsyras av stor passion för lärande, kan alla utvecklas och bli effektivare i sin yrkesroll. 


 

SKOLUTVECKLING

Vi erbjuder kompetensutveckling för skolledare och pedagogisk personal. Våra utbildare har trygg förankring i förskolans och skolans vardag samt starkt driv att bidra till skolutveckling.

TÄNK ONLINE

TÄNK ONLINE är samlingsnamnet för våra webbaserade utbildningar, som möjliggör flexibel och effektiv kompetensutveckling var du vill och när du vill.

SVERIGES MESTA OCH BÄSTA UTBILDARE

erfarenhetsbubblor.png
 

TÄNK OM utgörs av ett utvecklingsteam med landets främsta pedagoger, IKT-strateger och förändringsledare. Vi erbjuder bland annat undervisningsnära workshops, processbaserad utveckling för ledare samt webbaserad eller och skräddarsydd kompetensutveckling för pedagogisk personal.

 

KONTAKTA OSS ELLER KOM PÅ BESÖK

E-post
info@tankom.nu

Telefon
+46 70 680 60 89

Postadress
Box 5831, 102 48 Stockholm

Besöksadress
Artillerigatan 24, Stockholm