erfarenhetsbubblor.png
 
 

Sveriges mesta och bästa utbildare

TÄNK OM är ett utvecklingsteam som har hjälpt skolor, kommuner och privata aktörer i samband med införandet av digitala verktyg sedan 2009. Vi erbjuder processbaserad utveckling för ledare, verksamhetschefer och utvalda nyckelpersoner och skräddarsydd kompetensutveckling för hela personalen ute i verksamheten. Möjligheter till kollegialt lärande på plats i verksamheten är ofta det mest effektiva kompetensutvecklingsstödet för förändrings- och utvecklingsarbete inom skola och förskola och inom vård och omsorg.