SVERIGES MESTA OCH BÄSTA UTBILDARE

erfarenhetsbubblor.png
 

TÄNK OM utgörs av ett utvecklingsteam med landets främsta pedagoger, IKT-strateger och förändringsledare. Vi erbjuder bland annat undervisningsnära workshops, processbaserad utveckling för ledare samt webbaserad eller och skräddarsydd kompetensutveckling för pedagogisk personal.