Anki Demred

VAD ARBETAR DU MED?

Jag är en kreativ, nyfiken och driven 1-7-lärare med erfarenhet från både låg- och mellanstadiet, även om jag de senaste åren har arbetat främst med lågstadieelever. I mitt arbete lägger jag fokus på samarbete, kommunikation, digitala verktyg, teknik, och lustfyllda uppgifter. Lust för mig innebär meningsfullhet; eleverna måste känna meningsfullhet, engagemang och hög grad av angelägenhet i skolan. Från och med hösten 2012 arbetar jag deltid som it-pedagog och IT-samordnare i kommunen. Utöver det har jag också uppdrag i att utbilda pedagoger i webbpublicering.

VAD BIDRAR DU MED I TÄNK OM?

I skolan producerar vi framtiden. Därför måste skolan vara en modern arena som redan tidigt attraherar våra elever med en stimulerande och utmanande lärmiljö. Jag har goda erfarenheter av att arbeta omdefinierat med de yngsta eleverna, och i TÄNK OM bidrar jag bland annat med kunskap om och kring Att skriva sig till läsning, webbpublicering, digitala verktyg, sociala medier, iPads, filmproduktion och skolutvecklingsfrågor. Jag strävar efter en skola som är viktig på riktigt och som leder till högre en måluppfyllelse.