Annica Gustafsson Roxström

 

VAD ARBETAR DU MED?

Jag är vice VD för TÄNK OM och har kvalitetsansvar för Skola, Vård och Omsorg. Jag har tidigare arbetat som lärare, arbetslagsledare, förskolechef och rektor. Jag har under mina år i skolan arbetat strategiskt och målinriktat för att utveckla pedagogiken och systematiken. Jag har också arbetat som konsult åt Läroverket och som egen företagare då jag bland annat hjälp företag i assistansbranchen att utveckla och förbättra verksamhetens ledningssystem och systematiska förbättringsarbete.

VAD BIDRAR DU MED I TÄNK OM?

Jag brinner för systematiken och jag bidrar till dig som står inför utmaningen att leda i förändring.  Jag kan bidra med kunskap och mina erfarenheter av att leda i förändring och att arbeta och utveckla det systematiskt kvalitetsarbetet. Du får stöd och konkreta verktyg för att med handlingskraft förverkliga dina idéer och skapa en systematisk plan som syftar till att driva förändringsarbetet på bästa sätt utifrån behov och förutsättningar. Jag kan handleda och vägleda bland annat huvudmän, rektorer och förvaltningsledning att utvecklas, att bli bättre och att lyckas nå gemensamma mål.