Carola Michaelsdotter

VAD ARBETAR DU MED?

Jag har arbetat inom förskolan sedan 2006, både som förskollärare och förskolechef. Idag är jag tjänstledig från min förskolechefsroll i förmån för att utbilda barnskötare på Västerbergslagens utbildningscentrum i Ludvika.

Min styrka ligger i användandet av det systematiska kvalitetsarbetet. Att få alla medarbetare att känna att de är en del i verksamhetsutvecklingen är att ge dem en känsla av meningsfullhet och ansvarstagande. Det är när medarbetarna känner till uppdraget och jobbar i samma riktning som ”flow” uppstår, dit vill jag komma.  

Idag studerar jag sista året på rektorsprogrammet där jag har låtit mig grotta ner mig i vad som gör en god ledare/chef till just en god ledare/chef. Jag är mycket intresserad av gruppdynamiska processer samt kommunikation, vilket är ett ständigt aktuellt ämne på arbetsplatser med flera anställda. 

VAD BIDRAR DU MED I TÄNK OM?

Ledarskap, miljö, värdegrund är exempel på tre viktiga komponenter som ingår i förskolans verksamhet. Genom problematisering och diskussion vad de olika komponenterna innebär tittar vi på hur den enskilda pedagogen kan förbättra sin verksamhet. Med generositet, energi och kunskap delar jag med mig av mina erfarenheter och ger stöd i andras utvecklingsarbeten både på organisatorisk nivå samt det personella.