Fredrik Andersson

vAD ARBETAR DU MED?

Jag är rektor sedan 2008 på Magnarps skola i Ängelholms kommun där vi i mycket god tid på alla nivåer förberett oss på en 1:1 miljö under mantrat; ”Det handlar inte om tekniken utan pedagogiken”. Våren 2012 var jag med i den första kullen som efter tre års studier examinerades på det gedigna statliga rektorsprogrammet. 

VAD BIDRAR DU MED I TÄNK OM?

Jag håller alltid elevperspektivet och lärandet i fokus. Med ett formativt och entreprenöriellt förhållningssätt integrerat i en digital miljö skapas fantastiska möjligheter för eleven att både lyckas samtidigt som lusten att lära bibehålls och stärks ytterligare. För att nå dit krävs i grund och botten mycket gemensam tid och ett gott, tillåtande skolklimat vilket är grundfundamentet för all utveckling. Sammanfattat tar jag med mig engagemang, entusiasm, empati, ledarskap, kreativitet, kunnighet, tillsammansperspektiv, utvecklingsbenägenhet, läran om lärandet samt en brinnande låga och intresse för skolan och alla som verkar däri. Svensk skola är verkligen på gång!