Fredrik Birath

VAD ARBETAR DU MED?

Jag arbetar sedan 2006 som pedagog och arbetslagsansvarig i Vittra där jag 2010 var med och startade upp projektet 1:1 på Vittra Väsby. Sedan 2011 arbetar jag på Vittra Telefonplan som är en nystartad grundskola och även här har jag ansvar för projektet 1:1 med allt vad det innebär från plattformar och programvara till pedagogik och utveckling av digital kompetens hos elever och medarbetare. Jag är en processinriktad pedagog med ett stort teknikintresse. Jag har alltid utgått ifrån elevernas frågeställningar, intressen och motivation i de case och projekt jag genomfört. Med det som utgångspunkt följt av snabb feedback och formativ bedömning kan man höja varje elevs kunskapsutveckling på ett banbrytande sätt. 

VAD BIDRAR DU MED I TÄNK OM?

Att arbeta med 1:1 underlättar på många sätt det rent praktiska i arbetet med hjälp av plattformar och programvara, men den verkliga vinsten är de olika möjligheter i form av uttryckssätt och samarbete som tekniken erbjuder. I TÄNK OM bidrar jag med kunskap om hur man kan tänka kring och genomföra ämnesintegrerade case eller projekt med utgångspunkt i elevernas motivation. Till hjälp i det arbetet har jag också kunskap om hur man kan bygga upp och använda en plattform inom Google Apps för samarbete och publikationer på Google Sites. Sites erbjuder ett skyltfönster som kan länka samman text, ljud, bild och film för den publik som användaren väljer. Med större publik än enbart sina lärare blir elevernas skolarbete viktigt - på riktigt.