Helena Dalivin

VAD ARBETAR DU MED?

Jag arbetar som Ma/NO-lärare i årskurserna 7-9 på Gröndalsskolan i Nynäshamn. Jag har också ett försteläraruppdrag som rör sig inom området it kombinerat med matematik och NO samt att kollegialt inspirera och stötta kollegor i användande av IT i sin undervisning. 

Att få jobba med och utveckla undervisningen tillsammans med mina kollegor och kreativa elever i klassrummet är något jag brinner för. Relationell pedagogik och formativa arbetssätt är två av de bitar som är en naturlig del i min undervisning. Eleverna ska känna sig trygga med mig, i klassrummet och med varandra. I mitt klassrum är ingenting omöjligt. Jag och eleverna har tillgång till ett smörgåsbord av verktyg och arbetssätt som vi kan använda för att de ska kunna utvecklas och bli deras allra bästa. 

I flera år har jag arbetat med att få in programmering i undervisningen med fokus att främst få tjejer att börja programmera. I och med de nya direktiven i LGR 11 har vi ett programmeringscenter under uppbyggnad på Gröndalsskolan som jag och en kollega är initiativtagare till. En riktigt häftig plats som är lätt att koppla samman med TÄNK OMs nya webbutbildning TÄNK ONLINE.

VAD BIDRAR DU MED I TÄNK OM?

I TÄNK OM bidrar jag med mina idéer, kreativitet och nytänkande inom ämnena programmering, relationell pedagogik, formativ bedömning och arbete med de 5 nyckelstratiegierna tillsammans med datorer, iPads samt digitala och analoga verktyg. Detta för att skapa lärande förutsättningar för eleverna och att öka deras möjligheter att utvecklas så långt som möjligt. Jag ser hela tiden möjligheter och gillar skarpt att testa och utvärdera nya saker.