Helena Wallberg

VAD ARBETAR DU MED?

Jag är gymnasielärare i engelska, franska och pedagogiskt ledarskap. Dessutom har jag en magisterexamen i specialpedagogik. Mitt engagemang för IKT har vuxit successivt och jag utforskar ständigt de möjligheter datorn för med sig för elever som behöver mer struktur, mer motivation och mer stöd i sin utveckling - kort sagt alla elever. Det som är roligast med att jobba som utbildare är mötet med varje elev. Jag älskar att överraskas av elevernas kreativitet när man låter dem använda den. Att bedömning är en del av lärandeprocessen har länge varit självklart för mig. Formativ bedömning ser jag som ett effektivt sätt att skapa ett inkluderande klassrum och en inkluderande skola - en hjärtefråga för mig.

VAD BIDRAR DU MED I TÄNK OM?

Jag bidrar med min långa erfarenhet av arbete inom gymnasieskolan med olika betygssystem och många typer av styrdokument. Jag har skrivit läromedel i engelska för gymnasiet och pedagogisk litteratur om formativ bedömning och återkoppling (Formativ bedömning i praktiken, Gothia 2013 och nu senast boken Återkoppling för utveckling som utkom 6 augusti 2015 på Gothia förlag) vilket har gett mig en förtrogenhet med forskning och styrdokument. Mitt förhållningssätt är att se varje elev som en individ och att stärka elevens lärande som en individuell process i samspel med andra, något som datorn möjliggör på ett fantastiskt sätt idag. I min dagliga gärning som lärare har jag eftersträvat att med teknikens hjälp skapa en lärandesituation där elever lyckas. Inom elevhälsan har jag också använt digitala verktyg som en del av det förebyggande arbetet, till exempel genom bloggar och snabb kommunikation med elever och kollegor. Jag ser mig som rätt modig och min styrka är att jag är snabb att pröva nya idéer. Vissa riktigt bra, vissa mindre bra, men alltid lärorika och utvecklande. Jag hoppas kunna inspirera fler att pröva sina vingar.