Jesper Levallius

VAD ARBETAR DU MED?

Jag arbetar deltid som IKT Pedagog på en skola i Lund och som IT konsult, specialiserad inom Apples produkter. Jag hjälper skolor att komma igång med tekniken, och med hur man bäst administrerar alla enheter. När väl tekniken är på plats är det viktigt att pedagogerna lär sig använda denna i undervisningen. Bland mina specialiteter ingår Apples Volymköp Program (VPP), hantering av mobila enheter (MDM) och Apples driftsättningsprogram (DEP). Jag har lång erfarenhet som IKT pedagog och varit med och startat både en skola och ansvarat för en 1-1 satsning med iPads. Tidigare har jag även arbetat som Matte/NO/teknik-lärare i årskurs 7-9, samt som lärare i naturkunskap och psykologi på gymnasiet. I undervisningen använde jag dagligen digitala verktyg och arbetade dessutom med flippad undervisning i över två år.

VAD BIDRAR DU MED I TÄNK OM?

Mina specialkompetenser när det gäller Apples produkter, det flippade klassrummet, digitala verktyg och användande av olika sociala medier i och utanför klassrummet. Mitt fokus ligger på att pedagoger skall lyckas i sitt uppdrag och att alla ska kunna utvecklas. Övriga specialiteter är även molntjänster och varierade redovisningsformer, kreativitet och skapande i alla dess former - framför allt med film och musik. Jag vill lyfta fram ett lustfyllt lärande med eleven i centrum. Vidare värdesätter jag planeringen av arbetsområden där det centrala innehållet, digitala verktyg och vardagen vävs samman så att elevens kreativitet väcks och ger en ökad måluppfyllelse. Med denna kunskap kan sedan eleven genom olika uttrycksformer och kanaler sprida budskapet vidare. Dessutom möjliggör det flippade klassrummet mer tid åt den formativa bedömningen. Eleverna får mer tid till diskussioner och mer tid med pedagogen.