Jesper Samuelsson

VAD ARBETAR DU MED?

Jag arbetar idag som rektor för en grundskola i Södertälje Kommun som arbetar med en omfattande satsning på 1:1 och en spännande utveckling kring iPad. Detta innebär att vi för en tid sedan startade en gemensam resa mot en global framtid och allt vad detta innebär. Det viktigaste är att vi alla är med, lär av varandra samt möter nya erfarenheter tillsammans och delar goda exempel. Jag är i grunden nyfiken och intresserad av hur vi kan möta en föränderlig framtid och utveckla arbetet tillsammans utifrån möjligheter och skolans läroplan. Jag har under min tid som verksam lärare och rektor haft möjligheten att vara en del i skolutvecklingsprocesser kring skolors arbete med digitala verktyg, gemensamma mötesplatser och utveckling kopplat till skolans läroplan vilket har givit mig många spännande erfarenheter. 

VAD BIDRAR DU MED I TÄNK OM?

En av det viktigaste erfarenheterna jag tar med mig in i TÄNK OM är hur viktigt och avgörande det pedagogiska ledarskapet är i utvecklingsarbeten inom skolan där vi vågar utmana oss själva och andra. Hur vi tillsammans genom 1:1, en gemensam digital plattform och ett fokus på att möta barnens förmågor och kompetenser erbjuder en kreativ skola där lärande och inflytande har stor plats. Jag tar också med mig möjligheterna, erfarenheterna samt utmaningarna att ha ett organsikt växande digitalt system där alla användare får växa utifrån sina förutsättningar. Jag har själv gått TÄNK OMs rektorsutbildning.