Johan Andersson

VAD ARBETAR DU MED?

Jag är legitimerad lärare i svenska, tyska och svenska som andraspråk på en gymnasieskola i Forshaga. Skolan har fyra praktiska utbildningar och ett språkintroduktionsprogram. För närvarande undervisar jag enbart i svenska som andraspråk och är med och bygger upp ett arbetslag som jobbar med språkintroduktion för nyanlända ungdomar. I min tjänst ingår även ett uppdrag som förstelärare med inriktning mot IKT. Jag fungerar i den rollen som ett stöd för mina kollegor i integrationen av IKT i undervisningen. I min egen undervisning har iPaden och möjligheten att publicera skolarbete på webben blivit centrala verktyg. Just möjligheten att flytta ut klassrummet i verkligheten och ta in verkligheten i klassrummet är något jag verkligen brinner för. Mina elever har också varit framgångsrika i sitt bloggande och vid två tillfällen vunnit guld i webbpubliceringstävlingen Webbstjärnan. Jag jobbar även som ambassadör för Webbstjärnan och håller i utbildningar om webbpublicering.

VAD BIDRAR DU MED I TÄNK OM?

I Tänk Om bidrar jag med mina erfarenheter av att jobba med webbpublicering och digitala verktyg, framför allt med iPads. Under mina år med klassbloggsarbete i svenskämnet har jag kunnat och vågat testa nya idéer som i många fall blivit bestående inslag i undervisningen.  Att med de digitala verktygen skapa uppgifter som motiverar, utvecklar och stärker eleverna är otroligt inspirerande.