Johanna Sandman

VAD ARBETAR DU MED?

Jag är 1-6 lärare med fokus på svenska, matematik och NO. Sedan 2011 arbetar jag på Vallaskolan i Södertälje där jag främst har varit verksam på lågstadiet. Både datorer och iPads är naturliga redskap i min undervisning och jag strävar efter att hela tiden förnya och utveckla arbetet med digitala verktyg - alltid efter mottot "sharing is caring". Vi lär oss bäst tillsammans och har alla saker att lära av varandra. Jag är drivande i utvecklingsarbetet på skolan som har en koppling till IKT, och verkar för att skapa ett öppet klimat där alla delar med sig till varandra. Jag är aktiv på sociala medier, både själv och tillsammans med eleverna. Det ger oss en chans att reflektera kring det vi lärt oss och jag upplever att det gör eleverna mer motiverade i sitt arbete. Vi ägnar oss mycket åt uppgifter där verkliga mottagare är inblandade. Jag upplever att eleverna lägger ner mycket tid och engagemang när de känner att uppgiften är "på riktigt". Det motiverar dem när det finns ett tydligt syfte med uppgiften. Med digital teknik öppnar vi upp klassrummet för föräldrar och resten av världen!

VAD BIDRAR DU MED I TÄNK OM?

Jag tar med mig ett brinnande engagemang för utveckling och en övertygelse om att alla kan. Digitala verktyg innebär oändliga möjligheter, och vi har alla kunskap som vi kan dela med oss av och inspirera andra med. För mig är det viktigt att IKT inte ses som en egen, isolerad del av skolarbetet - IKT ska ingå i allt vi gör för att stötta och utmana eleverna dagligen! Jag vill bidra till att skapa en större säkerhet hos lärare när det gäller digitala verktyg, men framför allt när det gäller att dela med sig och våga berätta om allt spännande som händer i klassrummet!