Kaisa Humlebo

VAD ARBETAR DU MED?

Jag har arbetat i grundskolan som lärare i svenska, engelska och SO sedan 1996, men har behörighet att undervisa i engelska och historia även i gymnasiet. Under mina år som lärare har jag utvecklat mina undervisningsmetoder för att skapa ett digitalt och inkluderande klassrum, där det formativa lärandet och det reflekterande samtalet är centrala delar av det vi gör och skapar tillsammans. Jag har systematiskt arbetat med bloggar och varit ansvarig för implementeringen av iPads 1:1 i min nuvarande skola. Jag är numera förstelärare och IT-pedagog på Helenelundsskolan och ansvarar för internutbildning i handhavandet av och den pedagogiska användningen av iPads, Chromebooks och Mac på skolan, samt GAFE. Jag är delaktig i den systematiska utvecklingen av IKT i verksamheten och brinner för teknikanvändning i klassrummet, som ett medel för att alla elever ska få delta i undervisningen på ett jämställt och inkluderande vis.

VAD BIDRAR DU MED I TÄNK OM?

Jag tar med mig en mångårig erfarenhet av att arbeta på ett språkutvecklande, inkluderande och engagerat sätt i klassrummet, för att skapa intresse, livsglädje och självförtroende hos mina elever. Jag drivs av en enveten vilja att förbättra min egen undervisning och lära mig mer - om allt! Den tekniska utvecklingen skapar nya förutsättningar för att synliggöra kunskaper, förmågor och lärandets progression, nya förutsättningar som skapar en mer jämlik undervisningssituation för elever som annars får kämpa dubbelt, eller tredubbelt så hårt som sina klasskamrater. Därför brinner jag för att sprida kunskaper om hur och varför du ska använda ny teknik i klassrummet. Att det dessutom är fantastiskt spännande, kreativt, roligt och inspirerande att använda IKT i undervisningen gör det ju inte mindre viktigt!