Katharina Kulle

VAD ARBETAR DU MED?

Jag är lågstadielärare med mer än 30 års erfarenhet av undervisning. Idag arbetar jag på en internationell skola, ISLK i Lunds kommun, och undervisar i svenska som andraspråk och är även certifierad AET (Apple Educational Trainer).

Jag har under flera år jobbat för den digitala utvecklingen i den pedagogiska verksamheten och drivit olika projekt. Har sedan 2010 använt mig av klassbloggar i undervisningen där eleverna varit delaktiga på olika sätt. Jag lägger stor vikt vid ett inkluderande arbetssätt, ”alla kan vara med”. Den digitala utvecklingen har som pedagog givit mig större möjlighet att möta elevernas olika sätt att lära. Under flera år har jag undervisat enligt ASL-metoden men också plockat godbitar från de olika modeller och metoder jag mött under mina år i den pedagogiska verksamheten. Det är viktigt att vara öppen och flexibel i undervisningen, att hitta lösningar som passar de olika behoven som finns i en undervisningsgrupp.

 VAD BIDRAR DU MED I TÄNK OM?

Jag bidrar med lång erfarenhet i grundskolan och digital utveckling av den pedagogiska verksamheten. Jag är öppen för utveckling av olika modeller och digitala resurser som fungerar i vardagssituationer och ger ett inkluderande klassrum. Att låta elever lyckas i sitt lärande och sin utveckling. Jag bidrar med öppna resurser och exempel i form av bloggar och sociala media och delar gärna med mig av tankar och erfarenheter som för lärandet vidare mot framtiden. Inspirerar och jobbar aktivt för att de digitala verktygen blir en naturlig fungerande del i undervisningen.