Linda Ammitzböll

VAD ARBETAR DU MED?

Jag arbetar som Förstelärare i Göteborg stad. Jag är gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk, historia, humanistisk vetenskapsteori, projektledning och jag har läst till Nyanländas lärande och Reading to learn. Jag är arbetslagsledare och ämnesansvarig i svenska och svenska som andraspråk. Jag undervisar högstadieelever på Sjumilaskolan vilket är 70 % av min tjänst. Jag har avsatt 10% som Läslyftshandledare för Skolverket och 20 % utvecklingsstöd på Sjumilaskolan. Utvecklingsstödet innefattar arbete med språkutveckling och IKT, samarbete Skola Arbetsliv: Framtidsvärden, IT-stöd, GAFE, En-till-En, och språkutvecklingsstöd. Jag är nominerad till Guldäpplet 2015. Jag föreläser om språkutvecklande arbetssätt och IKT, lässtrategier, formativ bedömning, formativa lärprocesser, genrepedagogik, cirkelmodellen och ämnesövergripande undervisning med stöd av digitala verktyg. Jag är krönikör för Svenskläraren och skriver krönikor till deras webbupplaga.

VAD BIDRAR DU MED I TÄNK OM?

Jag har tidigare jobbat på Kronan i Trollhättan där jag arbetade med att utveckla undervisningen för nyanlända och att inkludera eleverna i ämnesundervisning. Där var jag med i Skolverkets satsning på språkutvecklande arbete: Vägar till skolframgång. Jag och mina elever var med i UR-programmet: Språket bär kunskapen. Då var jag nominerad till Guldäpplet 2014. Innan dess jobbade jag sju år som gymnasielärare på Falkenbergs gymnasieskola där jag var ämnesansvarig i svenska som andraspråk och svenska och IT-lärspridare. Falkenbergs kommun blev årets IT-kommun 2009. Falkenbergs gymnasieskola blev årets UF-skola i Halland 2011. 2012 blev vi årets tillväxtkommun. Jag ser språk och kommunikation som vägen till kunskap och som viktiga komponenter i all undervisning. Vi jobbar med uppdrag, projekt och teman där vi försöker integrera andra ämnen och jobba tillsammans med flera lärare och elevgrupper. När vi jobbar med "riktiga" uppdrag som skapar mening i samhället även utanför skolan ser jag en ökad stolthet och motivation hos mina elever. Alla elever kan! Det tar bara olika lång tid och olika vägar tills vi når målet. Det är inspirerande och utvecklande att arbeta med människor som har så mycket driv, kunskap och framåtanda. Tillsammans kan vi! 

Jag bidrar med min bakgrund som pedagogisk ledare och min nyfikenhet att lära. Jag är aktiv som bloggare och använder webbaserade verktyg i min undervisning. Jag tar med mig kreativitet, driv, samarbetsförmåga, kommunikativ förmåga och vilja att utveckla skolan. Eftersom jag jobbar med elever med olika bakgrund har jag en erfarenhet av att leda människor med olika inlärningsstilar, andraspråkssvårigheter, världsuppfattningar och framtidsdrömmar. Jag tror att alla elever och människor kan nå sina drömmar och mål. Det finns olika vägar till kunskapsutveckling och därför behöver skolan och vi som jobbar där motivera, inspirera och våga testa nytt. Jag administrerar flera elevbloggar och jag skriver bloggen svenska-som-andrasprak@blogspot.com . Jag twittrar under @lindaammitzboll. Jag facebookar och administrerar facebookgrupper för att driva kollegialt lärande frammåt. Det skall vara viktigt på riktigt! Tillsammans inte bara samtidigt!