Mathias Rosenqvist

VAD ARBETAR DU MED?

Jag arbetar som Engelsk- och Spansklärare samt förstelärare inom skolans digitalisering på MediaGymnasiet i Nacka Strand utanför Stockholm. Skolans miljö präglas av öppensinnighet och ett professionellt förhållningssätt till både vår praktiska och teoretiska undervisning. Jag brinner för att locka fram kreativitet, kritiskt tänkande och empati hos både elever och de vuxna jag möter i min vardag. Jag har jobbat med digitala verktyg, bland annat, G Suite (GAfE) under alla mina åtta år som lärare och känner mig bekväm med att inspirera till nya perspektiv på invanda mönster. Jag gillar att arbeta ämnesintegrerat och har vid ett flertal tillfällen haft internationella pedagogiska projekt.

VAD BIDRAR DU MED I TÄNK OM?

Jag bidrar med kunskaper och erfarenheter av skolans digitalisering och utveckling, med nyfikenhet, öppet sinne och stort engagemang. Jag har ena foten på golvet, i det dagliga mötet med elever och kollegor och det andra i molnen, i det visionerande arbetet.