Patrick Aspling

VAD ARBETAR DU MED?

Jag arbetar som IT-pedagog på Hagaskolan i Umeå. Mina arbetsuppgifter är verksamhetsutveckling, fortbildning av lärare och att implementera IT i den dagliga pedagogiska verksamheten. Jag har också ett eget företag där jag bland annat arbetar som utbildare åt TÄNK OM, samt driver webbplatsen www.samverka.nu, en webbplats som synliggör och underlättar samverkan mellan skola och arbetsliv.

VAD BIDRAR DU MED I TÄNK OM?

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med skolutvecklingsfrågor och har arbetat med IT i skolan sedan 1997. Jag arbetar både med förskola och grundskolans alla åldrar och ämnen. På förskolan handlar det mycket om att låta barnen upptäcka och prova på tekniken. Allt ifrån robotar och projektioner, till att spela in sig själv. På skolan jobbar jag mycket med digitalt berättande och medieproduktion som pedagogiskt verktyg. Enkelheten att idag spela in film, ljud och bild ger läraren fler verktyg i sin pedagogiska verktygslåda som gör det lättare att nå fler elever, göra undervisningen roligare och mer effektiv. Jag arbetar med Mac, PC och iPad. Certifierad Apple Professional Developement utbildare och Google Certified Educator Level 1 & 2. Entusiastisk Scratch-programmerare!