Peter Ellwe

VAD ARBETAR DU MED?

Jag arbetar som IKT-pedagog på Mellringeskolan, Wallerska skolan och Närkes Kils skola i Örebro. I grunden är jag legitimerad gymnasielärare i matematik/datatekniska ämnen. Under läsåret 2015/2016 är jag även handledare i Matematiklyftet. Min roll som IKT-pedagog är ett pedagogiskt stöd till lärarna gällande pedagogisk utveckling med hjälp av teknik/internet. Jag utbildar, coachar och inspirerar framför allt de lärare vi har, men även andra som kan ha nytta av teknikintegration i deras verksamheter. Sedan 2011 är jag även verksam som inspirationsföreläsare inom varierande områden men med IKT som gemensam faktor. Jag har tidigare arbetat som lärare i en 1:1 skola och då framför allt med matematik, men även med ämnen inom entreprenörskap och datorteknik. År 2010 tilldelades jag Webbstjärnans specialpris Årets Lärare, för mitt arbete rörande sociala medier i skolan.

VAD BIDRAR DU MED I TÄNK OM?

Jag tar med mig ett genuint intresse för IKT i allmänhet och håller ständigt ett öga på matematikområdet. Med ett förflutet inom programmeringsbranschen och med en flerårig erfarenhet av att jobba med entreprenöriella förmågor i symbios med modern teknik inom matematikområdet gör att jag ser stora möjligheter för utveckling av ämnet matematik i dagens och morgondagens skola. Jag är övertygad om att matematik är ett ämne som trivs bäst i ämnesintegrerade miljöer vilka blir än mer spännande då IKT adderas till ekvationen. Jag är aktiv inom sociala medier, framför allt inom skolområdet, och omvärldsbevakar utvecklingen inom IKT och lärande, både nationellt och internationellt.