Ylva Pettersson

vAD ARBETAR DU MED?

Jag är gymnasielärare i historia, konst och kultur, religion samt teaterämnen. Jag undervisar på det estetiska programmet på Katedralskolan i Skara, i ämnena historia och kulturhistoria. Jag brinner för sagorna, drömmarna, demokratiuppdraget, IKT, konsten, kreativiteten, språket, modet och alla elevers rätt att få gnistra. Min dröm som lärare vore om alla elever jag har och har haft kunde se tillbaka och säga att det var viktigt på riktigt det vi gjorde. Jag har stor erfarenhet av att leda fortbildning nationellt och internationellt för lärare, skollledare och annan pedagogisk personal samt politiker och personer inom kultur- och utbildningssektorn vad gäller skolutveckling och organisation, digitalisering, formativ bedömning och skolarbete i publika fora. Jag är också administratör på svenskspråkiga Wikipedia, och styrelsemedlem med utbildningansvar i Wikimedia Sverige. Tillsammans med en elev arbetar jag i Digitaliseringskommissionens ”Lilla Kommission” och jag ingår nu i den skandinaviska expertpanelen i The Horizon Report. Jag och mina elever har vunnit guld, allmänhetens röst och bästa bidrag i Webbstjärnan. 2014 vann jag Guldäpplejuryns särskilda pris.

VAD BIDRAR DU MED I TÄNK OM?

Jag har sju års erfarenhet av att ha flippat mitt eget klassrum, erfarenhet som gör att jag kan dela med mig av konkreta exempel på både dos och don’ts. Minst lika länge har jag arbetat strategiskt med lärande genom publika verktyg såsom sociala medier, blogg och wikis. Mina elever har miljoner läsare och jag brinner för att med digitala verktyg kunna jobba multimodalt med läsutveckling och kreativt lärande. Eftersom jag utvecklat helt nya digitala arbetsformer har jag också fått utveckla nya former för formativ bedömning med digitala verktyg. Jag har också som programledare ansvarat för att strukturera en organisation som tillåter flexibilitet och optimalt utnyttjande av 1:1 – erfarenheter som kan ge nya infallsvinklar på hur skolan kan arbeta med digitala verktyg även på organisationsnivå. Jag kan därför bidra med nya ”out of the box” – perspektiv kring såväl lärande och återkoppling som kring ledarskap och organisation i en digitaliserad skola.