Allmänna villkor TÄNK ONLINE

 
 

Anmälan

Anmälan är bindande.

Återbud

Vid förhinder kan en deltagares plats/inloggningsuppgifter, efter samråd med TÄNK ONLINE, överlåtas till annan person på samma arbetsplats.

Bekräftelse

I samband med anmälan erhåller deltagare mailledes en skriftlig bekräftelse på sitt deltagande. Bekräftelsen innehåller inloggningsuppgifter till aktuell utbildning.

Samtycke

I samband med anmälan samtycker du till att TÄNK OM behandlar de personuppgifter du angett. Samtycket är giltigt tills vidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta info@tankom.nu.

Betalning

Deltagaravgiften betalas antingen direkt med kort eller faktureras i samband med erhållen anmälningsbekräftelse.

Betalningsvillkor

Alla priser är exklusive moms. Betalning mot faktura ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum.