TÄNK OM

FÖR ATT BIDRA TILL ANDRAS UTVECKLING OCH FRAMGÅNG! 

TÄNK OM har sedan 2009 hjälpt organisationer, ledare och medarbetare att lära nytt och tänka om. Vi har lång och bred erfarenhet av att bidra till kompetensutveckling, pedagogisk förnyelse, kvalitetsgranskning, ledarutveckling och beteendeförändringar i organisationer.

I TÄNK OM samlas några av landets vassaste och mest namnkunniga utbildare inom skola och utbildning. Alla med en passion för utveckling och lärande.

Vill vill bidra till att alla vi möter ska känna sig stärkta i sitt dagliga arbete - här och nu. Vi vill också bidra till ett ännu bättre, mer hållbart och solidariskt samhälle på sikt. 

Vår vision är att bidra till andras framgång och utveckling!