TÄNK OM

För att bidra till andras UTVECKLING och framgång! 


 

Vi lever i en tid där samhällsutvecklingen driver på behovet av förändring inom många olika områden. Det gäller inte minst välfärdstjänsterna. 

Innovationer inom digital teknik öppnar helt nya möjligheter till lärande och kommunikation. Strukturer, beteenden, ledningssystem, bemanning, kulturer – allt påverkas på ett genomgripande sätt. Det är en omvälvande tid, med helt nya sätt att skapa kvalitet i välfärdstjänster som skola, vård och omsorg – vi kan helt enkelt utnyttja våra gemensamma resurser bättre. För att vara en del av den förändringen behöver vi lära nytt och tänka om

TÄNK OM har en unik kombination av kompetens inom digital teknik och lärande i organisationer. Det gör att vi kan ta ansvar för både kunskapsutveckling och attitydförändring i din organisation. Vi har sedan 2009 hjälpt organisationer, ledare och medarbetare att tänka om. Vi är vana att vägleda och inspirera olika yrkesgrupper i förändringsarbeten. Vi utbildar lärare, sjukvårds- och omsorgspersonal, politiker och tjänstemän som arbetar inom välfärdssektorn eller på annat sätt har inflytande över den.

Vårt erbjudande är att inspirera och utbilda din personal så att de blir motiverade att pröva nya arbetssätt och använda nya verktyg. I våra lärande team kan alla utvecklas i sin yrkesroll och därmed bidra till andras framgång.