TÄNK OM

För att bidra till andras UTVECKLING och framgång! 

 

TÄNK OM arbetar för att inspirera och vägleda medarbetare inom utbildningsbranschen. Det gör vi med en unik kombination av kompetens inom pedagogik, modern teknik, ledarskap och lärande. Vi har sedan 2009 hjälpt organisationer, ledare och medarbetare att tänka om, och är vana bidra till allt ifrån kunskapsutveckling, pedagogisk förnyelse, kvalitetsgranskning, ledarutveckling och attitydförändring. Vi utbildar pedagogisk personal, skolledare, politiker och tjänstemän som arbetar inom utbildningssektorn.

Vill vill bidra till att medarbetare i förskola och skola ska känna sig stärkta i sitt dagliga arbete att bidra till varje individs utveckling och lärande här och nu. Vi vill också bidra till ett ännu bättre, mer hållbart och solidariskt samhälle på sikt. 

Vår vision är att bidra till andras framgång och utveckling!