Beteenden för förändring

BFF.jpg
BFF.jpg

Beteenden för förändring

600.00
Boka

Tillsammans med mobilplattformen MOBLRN erbjuder TÄNK OM den digitala utbildningen Beteenden för förändring. Utbildningen riktar sig i huvudsak till ledare som är nyfikna på hur vi kan skapa förutsättningar för positiva beteendeförändringar på arbetsplatsen.

Utbildningen har både ett övergripande teoretiskt och ett praktiskt anslag. Vi tittar närmare på beteendeekonomi, en vetenskap som studerar hur vi fattar (ekonomiska) beslut i praktiken,och tar oss an begrepp som priming och nudging. Löpande i utbildningen bearbetar vi konkreta exempel, vilka underlättar hållbara beslutsprocesser och positiva beteendeförändringar.

Utbildningen baseras på konceptet mikrolärande, vilket innebär att vi skapat en slinga av korta digitala lektioner, som tillsammans bildar en helhet. Genom att portionera ut utbildningens input i små s.k. mikro-portioner, reducera överflödig information och plocka ut essensen vill vi sänka tröskeln för att lära nytt. Alla ska ha tid, råd och möjlighet att vara i ständigt lärande!

Mikrolärande medför att du kan genomföra utbildningen i vilken takt du vill. Mellan vissa avsnitt får du enklare uppdrag att genomföra i din egen yrkespraktik. I samband med dina uppdrag är det paus i utbildningen under 2-3 dagar. Det i sig ökar också möjligheterna att dina nya kunskaper befästs i långtidsminnet.

Beteenden för förändring kostar 600 kr/deltagare, exklusive moms. Du anmäler dig här, och senast 3 dagar efter att du betalat får du ett mail med inlogg till utbildningen.