Del 3. Hur gör vi konkret i vardagen?

UPPLÄGG

Denna del i TÄNK ONLINES webbutbildning för mattelärare består av 4 moduler, och beräknas ta sammanlagt ca 5 h. Arbetet tillsammans med elevernas lyfts fram (med en tydlig röd tråd från del 1 och 2) och du får tips och idéer på hur de nya skrivelserna blir konkret undervisning.

Inspiration varvas med egen bearbetning, summerande quiz och möjlighet till reflektioner och eget vardagsnära testande. Du får också exempel på hur den micro:bit du fått i samband med din anmälan kan användas i undervisningen.

 

Fokus

  • att förstå hur digitala perspektiv, så som programmering, blir pedagogiskt användbara verktyg i undervisningen.
  • att känna sig trygg i hur de nya skrivelserna inom kursplanen i matematik kan omsättas i god undervisning tillsammans med eleverna.

 

Huvudansvariga utbildare