Del 1. Hur tolka och omsätta styrdokumentens innehåll?

UPPLÄGG

Denna inledande del i TÄNK ONLINES webbutbildning för mattelärare består av fyra moduler, och beräknas ta sammanlagt ca 4-5 h att genomföra. Du tar det i vilken takt du vill.

Med utgångspunkt i vad som kännetecknar framgångsrik undervisning tar vi oss an de nya skrivningarna i styrdokumentet och funderar över hur vi omsätter dessa i bland annat planering och bedömning. Inspiration varvas med egen bearbetning, summerande quiz och möjligheter till egna och kollegiala reflektioner.

 

Fokus

  • att förstå kursplanens nya formuleringar

  • att skapa förutsättningar för lärande

  • att bedöma under programmeringsaktiviteter

  • att röja undan hinder för lärande

 

Huvudansvariga utbildare