PROGRAMMERING FÖR MATTELÄRARE

 

ÄNTLIGEN, dags att UNDERVISA I PROGRAMMERING!

SKOLFS 2017:11, förordningen avseende nya texter om digitalisering i läroplanen innebär bland annat att matematiklärare ska ha kompetens att undervisa i programmering. Här kan vi hjälpa till!

TÄNK ONLINE erbjuder en inspirerande och vardagsnära kompetensutbildning för alla matematiklärare i grundskolan. En webbutbildning med fokus på att förstå innebörden av de nya formuleringarna i styrdokumenten, och hur de kan omsättas i god undervisning.

Utbildningen är helt online, och du startar den när du vill. Beroende på dina förkunskaper och dina intressen omfattar kursen ca 15-25 timmars självstudier fördelat på 3 delar, med möjligheter att själv bearbeta och pröva nya kunskaper i den egna yrkespraktiken. Allt är förpackat i en enkel och användarvänlig lärplattform och upplagt för att möta de nya skrivningarna inom matematikämnet. Innehållet kan bearbetas då och då eller mer samlat och intensivt. Du studerar i valfri takt, på valfri plats och med valfria digitala verktyg. Efter genomförd utbildning erhåller du både ett skriftligt diplom och en digital bagde, som påvisar dina kunskaper inom området.

Välkommen till en intensiv, flexibel och spännande kompetensutveckling!

Innehåll

Unikt för TÄNK ONLINES matteutbildning

LÄRPLATTFORM UNDER 6 MÅNADER

Som deltagare får du inlogg till TÄNK ONLINES lärplattform Canvas under 6 månader. Här finns möjlighet till chatt med TÄNK ONLINES utbildare, deltagarforum, förslag på undervisningsupplägg och annat matnyttigt. Canvas används som lärplattform av bland annat Harvard, Yale och Tesla Motors - och TÄNK OM såklart!

SJÄLV OCH/ELLER KOLLEGIALT

Utbildningen bygger på självstudier, deltagare går igenom de tre delarna helt i sin egen takt. Vill man bearbeta innehållet kollegialt finns förslag på frågeställningar att utforska tillsammans. 

AV LÄRARE FÖR LÄRARE

Utbildningen är skapad av en bred kompetens av yrkesverksamma matematik-lärare, IKT-strateger. specialpedagoger, programmerare och ledarutvecklare. Utbildningen tar stöd i vetenskapliga perspektiv på framgångsrik undervisning och hur programmering och digital kompetens kan bli en given del av elevernas lärande.

EN MICRO:BIT TILL ALLA

Alla deltagare erhåller en micro:bit – en liten dator som används för att testa programmeringens möjligheter i undervisningen. I två av utbildningens tre delar används micro:biten som en given del. Learning by doing. 

Utbildningens utbildare önskar dig stort lycka till!