SKOLUTVECKLING

TÄNK OM:s insatser syftar till att både utveckla det undervisningsnära arbetet och att bidra till en positiv skol- och samhällsutveckling på sikt.

Våra utbildningsinsatser utgår från skolans och förskolans styrdokument och den yrkespraktik deltagarna befinner sig i. Vi varvar forskningsgrundad teori med konkreta exempel och praktiska övningar. Vår övertygelse är att ju mer verksamhetsnära vi arbetar, desto lättare att efter utbildningen genomföra förbättringar i den egna verksamheten i sträven efter att ständigt utveckla undervisningens kvalitet. Vår vision är att bidra till andras framgång och utveckling - både medarbetare, barn och elever!

Våra erbjudanden är särskilt anpassade för olika målgrupper inom förskola, skola och utbildning, så som förskollärare och förskolechefer, lärare och rektorer, IKT-pedagoger, personal inom elevhälsa och huvudmannarepresentanter. Alla våra erbjudanden kan bokas i olika genomföranden - inspirationsföreläsning, workshop, coachning eller utbildningsserie. Våra huvudsakliga arbetsområden (även om dessa ofta vävs samman) är pedagogik, ledarskap och systematik. Vid särskilt aktuella processer inom skolväsendet erbjuder vi också riktade insatser, just nu avser dessa den nationella strategin för skolans digitalisering.

DAGS ATT TÄNKA OM MED OSS?

Läs mer om våra utbildningspaket och skräddarsydda tjänster nedan!