Skola & Förskola

Verksamhetsnära utbildningar ger verktyg för förändring.

TÄNK OM:s skolutbildningar syftar till att utveckla det dagliga arbetet, här och nu, och till en positiv samhällsutveckling på sikt. Våra erbjudanden är särskilt anpassade för olika målgrupper inom skola och utbildning: förskollärare och förskolechefer, lärare och rektorer, IKT-pedagoger, personal inom elevhälsa, huvudmannarepresentanter m.fl. Våra skickliga utbildare har trygg förankring i förskolans och skolans vardag samt starkt driv att bidra till skolutveckling.

Våra utbildningsinsatser utgår från skolans och förskolans styrdokument och den yrkespraktik deltagarna befinner sig i. Vi varvar forskningsgrundad teori med konkreta exempel och praktiska övningar. Våra metoder och övningar är direkt användbara i den egna verksamheten tillsammans med kollegor, elever och barn.

Vår övertygelse är att ju mer verksamhetsnära vi arbetar, desto lättare att efter utbildningen genomföra förbättringar i den egna verksamheten - så det kommer barn och ungdomar till godo - omedelbart!

Utvärderingar visar att TÄNK OM:s utbildningar håller mycket hög kvalitet, ger en stor praktisk nytta och genomförs av kompetenta och engagerade utbildare.


Alla våra erbjudanden kan beställas i olika genomföranden:

Inspirationsföreläsning
Workshop
Coaching
Utbildningsserie

 

DAGS ATT TÄNKA OM MED OSS?

Läs mer om våra utbildningspaket och skräddarsydda tjänster nedan!