Lärande & Didaktik

Lärarskicklighet – så kan undervisningen varieras och organiseras för att stimulera elevers individuella behov.

 

Tänk Om:s utbildning i lärande och didaktik ger:

  • Skickligare lärare, både individuellt och kollegialt. 
     
  • Breddad repertoar av arbetsformer, didaktiska modeller och utbildningsidéer.
  • Kunskap om hur undervisning kan varieras och organiseras, för att stimulera elever med olika behov.
     
  • Kunskap om hur pedagogisk design och tidsenliga verktyg kan stärka elevers delaktighet, engagemang och motivation.