Utvecklande lärmiljöer

Nya perspektiv på lärmiljön och betydelsen av flexibilitet i den fysiska och den psykosociala lärmiljön.

 

Tänk Om:s utbildningar om lärmiljöer ger:

  • Nya perspektiv på lärande och innebörden av flexibilitet i den fysiska och psykiska lärmiljön för barn, elever och medarbetare. 
     
  • Kunskap om hur man kan utveckla lärmiljön för att den ska kunna fylla barns och ungdomars olika behov, stimulera till lärande och säkerställa en likvärdig skola.  
  • Analys av nuläge i organisationen i förhållande till målbilden - samt att pröva nya sätt att utveckla lärmiljön, under vår handledning.
     
  • Återkoppling på dina idéer samt konkreta förslag till fortsatt utvecklingsarbete.