LEDARSKAP

Tänk Om:s utbildningar och insatser om LEDARSKAP bidrar till:

  • Nya perspektiv på ledarskap – med fokus på modern teknik och nya förväntningar från elever/föräldrar, huvudmän och personal.
  • Stöd i utvecklingen av en organisation där strategi, struktur och kultur samverkar mot ett gemensamt mål.

  • Ökad kännedom om det egna ledarskapet och hur ledare konkret kan utveckla arbetet för att främja en kultur där medarbetare trivs och vill utvecklas.

  • Input kring hur ledare kan organisera för kollegialt lärande och medarbetarens ständiga utveckling av sin yrkespraktik.