Ledning & Systematik

Nya perspektiv på ledarskap - med fokus på systematiskt kvalitetsarbete.

 

Tänk Om:s utbildningar om ledning och systematik ger:

 • Nya perspektiv på ledarskap med fokus på ny teknik och nya förväntningar från elever/föräldrar, huvudmän och personal.
   
 • Kunskap om vad som krävs av ledarskapet, för att verksamheten ska leva upp till lagar och regler.
   
 • Arbetsmetoder för att leva upp till kraven på uppföljning, systematik och kvalitetssäkring.

 • Strategier för att höja medarbetarnas kompetens så att de tillsammans kan driva systematiskt och effektivt förbättringsarbete.
   
 • Stöd i utvecklingen av en organisation där strategi, struktur och kultur samverkar mot ett gemensamt mål.