PEDAGOGIK

Tänk Om:s utbildningar och insatser om Pedagogik bidrar till:

  • Skickligare lärare, både individuellt och kollegialt.
  • Breddad repertoar av arbetsformer, didaktiska modeller och utbildningsidéer.

  • Fördjupad inblick i vetenskapliga perspektiv på vad som kännetecknar framgångsrik undervisning. 

  • Kunskap om hur undervisning kan varieras och organiseras, för att stimulera elever med olika behov.

  • Kunskap om hur pedagogisk design och tidsenliga verktyg kan stärka elevers delaktighet, engagemang och motivation.

Unik_säljblad_volt_web kopia.jpg