SYSTEMATIK

Tänk Om:s utbildningar och insatser om systematik bidrar till: 

  • God förberedelse för att utveckla en stark styrkedja och ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete inom och mellan olika roller och funktioner. 
  • Kunskap om vad som krävs av ledarskapet för att verksamheten ska fokusera på framgångsrik undervisning och kollegialt lärande.

  • Arbetsmetoder för att leva upp till kraven på uppföljning, systematik och kvalitetssäkring.

  • Strategier för att höja medarbetarnas kompetens så att de tillsammans kan driva systematiskt och effektivt förbättringsarbete.

  • Förankrade processer, rutiner och strukturer för att systematiskt utveckla och skapa förutsättningar för ökad undervisningskvalitet.