Skolans digitalisering - har ni koll på spelplanen?

Det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter - det är det övergripande målet i den nationella strategin för skolans digitalisering. Strategin innehåller ett antal delmål, som vi som arbetar i förskola och skola behöver ha koll på.

TÄNK OM har tagit fram en spelplan för visuellt stöd och pedagogisk överblick vid bearbetning av den nationella strategins innehåll och delmål. Fritt fram att använda i ert arbete om det underlättar! Behövs det kan vi också hjälpa till i själva genomförandet, t.ex. att utveckla personalens kompetens, bidra i skolledares strategiska ledning och bistå i frågor om teknisk och pedagogisk support.

Att arbeta för att utveckla skolans digitalisering har varit ett av TÄNK OMs fokus sedan vi startade för snart 10 år sedan. Vi bidrar gärna till er framgång och utveckling!

 
Inspiration och rådgivning - exempel   Att leda och utveckla för skolans digitalisering, med sikte på höjd måluppfyllelse och ökad likvärdighet  Digitaliseringen - en pågående process  Förståelse för nationella strategin och hur den kan och behöver omsättas i vardagen

Inspiration och rådgivning - exempel

Att leda och utveckla för skolans digitalisering, med sikte på höjd måluppfyllelse och ökad likvärdighet

Digitaliseringen - en pågående process

Förståelse för nationella strategin och hur den kan och behöver omsättas i vardagen

Ledarutveckling - exempel   Skolledares digitala kompetens att leda och ge personalen stöd i det digitala utvecklingsarbetet  Beställarkompetens  Digitaliseringens möjligheter för barn och elevers olika behov och förutsättningar

Ledarutveckling - exempel

Skolledares digitala kompetens att leda och ge personalen stöd i det digitala utvecklingsarbetet

Beställarkompetens

Digitaliseringens möjligheter för barn och elevers olika behov och förutsättningar

Workshop för personal - exempel   Att använda och välja använda digitala verktyg och resurser utifrån ett pedagogiskt värde  Digital kompetens för pedagoger  Programmering i undervisningen (ex. Micro:bit, Scratch, Python eller Swift)

Workshop för personal - exempel

Att använda och välja använda digitala verktyg och resurser utifrån ett pedagogiskt värde

Digital kompetens för pedagoger

Programmering i undervisningen (ex. Micro:bit, Scratch, Python eller Swift)

Inspiration och hjälp?

Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens, och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas. Arbetar du i en verksamhet som vill kraftsamla för att förutsättningarna ska vara så goda som möjligt? TÄNK OM hjälper gärna till!

Nyfikna på hur vi kan samarbeta? Kontakta oss så berättar vi mer.

Osäkra på vad ni behöver mest? Ingen fara, vi identifierar det tillsammans.

Vi ser fram emot ditt meddelande!

Namn *
Namn