Ämnesdidaktiska kurser

Ämnesdidaktik handlar om konsten att undervisa i ett särskilt ämne. Vad ska undervisningen innehålla, hur kan detta innehåll göras tillgängligt för eleven och varför ska vi undervisa om just detta innehåll på dessa sätt? I viss mening är de didaktiska frågorna tidlösa, men svaren är i allra högsta grad beroende av sammanhanget och tidsandan.

I TÄNK OM:s olika ämnesdidaktiska kurser arbetar vi konkret med hur variationen i undervisningen kan växlas ut med hjälp av tidsenliga verktyg och nya sätt att designa undervisning.

Målgrupp och deltagare
Lärare

Bildtext