Bedömning för lärande

Formativ bedömning är ett förhållningssätt som innehåller två delar, en kreativ del som för arbetet framåt i en process och en formell del som handlar mer om dokumentation av elevers resultat för rättssäker bedömning. Det är ett förhållningssätt där fokus är ökad transparens i syfte att nå ökad förståelse. Vi som arbetar med lärande och utveckling behöver träna på att göra detta till mer av en självklarhet än en tillfällighet - ett förhållningssätt! Hur kan vi göra det? 

Målgrupp och deltagare
Lärare

               

  Tillbaka

Bildtext