Flexibla lärmiljöer för att optimera lärandet och tillgänglighet

Vare sig vi känner oss redo eller ej är vi på väg mot en framtid där lärandet blir mer och mer flexibelt, både vad gäller tid och rum. Hur kan vi i förskola och skola möta denna utveckling på sätt som didaktiskt och pedagogiskt växlar ut möjligheterna för våra barns och ungdomars utveckling och växt? Vad behöver vi veta om vilka faktorer som påverkar och främjar lärande - och hur kan vi utveckla skolans miljöer i syfte att möta alla barn och elevers olika behov? I vilken utsträckning är vi egentligen villiga att utmana det traditionella klassrummet och/eller den moderna och tekniskt välutvecklade skolan? Spännande och viktiga frågor, menar vi - frågor vi tillsammans bearbetar inom ramen för denna utbildningsinsats.

Målgrupp och deltagare: Skolledare, förvaltningsledning och lärare.

Bildtext