Lärande med modern teknik

All undervisning behöver ta sin utgångspunkt i pedagogiska och didaktiska frågor, som till exempel:

Vad vill/ska vi åstadkomma med vår undervisning?
Vilka färdigheter vill/ska vi träna?
Hur möter och stimulerar vi elever med olika behov, på bästa sätt

Rätt använda och implementerade kan digitala verktyg fungera som en katalysator för lärande. Ju mer pedagogerna vet om olika möjligheter och perspektiv, desto skickligare blir de på att utnyttja verktygen i undervisningen. Och ju mer man kan, desto roligare blir utvecklingsarbetet… 

Några exempel på innehåll:

  • Kodning och programmering 
  • Verktyg för kollaborativt lärande
  • Bloggar och podcast i undervisningen
  • Sociala medier i undervisningen
  • Mobilt lärande

Målgrupp och deltagare
Lärare

Bildtext