Lärmiljö - dags att göra nytt! 

Är det dags att bygga nytt, eller bygga om? Då är det också hög tid att fundera över hur den pedagogiska lärmiljön ska samspela med verksamhetens pedagogiska mål och lagar och regler. Ju tidigare detta klargörs, desto mer genomtänkt lärmiljö. 

I denna utbildning utgår vi helt och hållet från de förhållanden och förutsättningar som finns på din skola/förskola eller i din kommun. Vi skräddarsyr innehållet utifrån era behov av inspiration, kunskap och delaktighet. En del av utbildningen ägnas också åt att klargöra vilka lagar och regler som gäller utifrån skollagen samt arbetsmiljö-, byggnads- och diskrimineringslagstiftningen.

Målgrupp och deltagare
Skolledare, huvudmän och lärare/förskollärare.

                           

 Tillbaka

Arkitekt:  Rosan Bosch

Arkitekt: Rosan Bosch