Specialpedagogik och inkludering

Hur kan det relationella specialpedagogiska förhållningssättet skapa bättre förutsättningar för lärande? Hur ger vi alla elever möjlighet att utvecklas i sin egen takt? I våra utbildningar i specialpedagogik och inkludering, arbetar vi med bland annat dessa frågor. Vi ger lärare konkreta verktyg som bidrar till att göra förskolan och skolan tillgänglig för alla barn och elever – ur alla aspekter och på alla nivåer.


Målgrupp och deltagare: Alla som ingår i elevhälsoteam, inklusive förskollärare, förskolechefer, lärare, rektorer och specialpedagoger. 

Bildtext