TÄNK OM Kvalitet

Hur vet vi att investeringar i digital teknik verkligen ger resultat?
Hur kan vi visa att den utvecklar vårt arbetssätt, förbättrar lärmiljön och leder till bättre resultat?


TÄNK OM Kvalitet är en kvantitativ undersökning som mäter resultatet av satsningar på digitala verktyg. Den ger kunskap om hur just er verksamhet ligger till, både när det gäller teknik och pedagogik. Tänk Om Kvalitet är ett kraftfullt självskattningsverktyg som gör att huvudmän och rektorer att utvärdera och följa upp satsningar på digital teknik.
 

Undersökningen fokuserar på fyra huvudområden:

 • Arbetssätt kopplat till pedagogik och digitala verktyg
   
 • Utnyttjandet av teknikens möjligheter i lärandet
 • Framtidskompetenser
   
 • Upplevelse hos elever, lärare och rektorer
 

Förväntat resultat

Att undersökningen synliggör den digitala satsningens effekter och hur ni i verksamheten utnyttjar alla de möjligheter som de nya verktygen ger, både vad gäller teknik och pedagogik. 

 

Detta får kunden

 • Kvantitativ studie via digitalt enkätverktyg för elever
   
 • Kvantitativ studie via digitalt enkätverktyg för lärare och pedagogisk personal
   
 • Kvantitativ studie via digitalt enkätverktyg för rektorer
   
 • Rapportresultat på skolnivå efter genomförd undersökning och återkoppling till kontaktperson på skolan
 • Rapportresultat på verksamhetsnivå efter genomförd undersökning och återkoppling till kontaktperson hos huvudman
   
 • Rapportresultat på rektorsnivå efter genomförd undersökning och återkoppling till kontaktperson hos huvudman
   
 • Uppföljande seminarium med presentation av resultat på huvudmannanivå
   
 • Uppföljande seminarium med presentation av resultat på skolnivå
 

Målgrupp och deltagare

Alla skolor med elever i åk 5-9 på grundskola, samt gymnasiet som satsar på lärande med digitala verktyg.


Alla våra erbjudanden kan beställas i olika genomföranden

Inspirationsföreläsning 
Workshop
Coaching
Utbildningsserie