Om utbildningen

Tillsammans med mobilplattformen MOBLRN erbjuder TÄNK OM den digitala utbildningen Beteenden för förändring. Utbildningen riktar sig i huvudsak till ledare som är nyfikna på hur vi kan skapa förutsättningar för positiva beteendeförändringar på arbetsplatsen.

Utbildningen har både ett övergripande teoretiskt och ett praktiskt anslag. Vi tittar närmare på beteendeekonomi, en vetenskap som studerar hur vi fattar (ekonomiska) beslut i praktiken,och tar oss an begrepp som priming och nudging. Löpande i utbildningen bearbetar vi konkreta exempel, vilka underlättar hållbara beslutsprocesser och positiva beteendeförändringar.

Utbildningen baseras på konceptet mikrolärande, vilket innebär att vi skapat en slinga av korta digitala lektioner, som tillsammans bildar en helhet. Genom att portionera ut utbildningens input i små s.k. mikro-portioner, reducera överflödig information och plocka ut essensen vill vi sänka tröskeln för att lära nytt. Alla ska ha tid, råd och möjlighet att vara i ständigt lärande!

Avgift

  • 600 kr / deltagare (ex moms)

  • Kursavgiften kan betalas med kort direkt vid bokning. Om du önskar beställa kursen till många deltagare och/eller betala via faktura kontakta info@tankom.nu

Praktisk info

  • Plattform: MOBLRN (mobilapp)

  • Kursstart: Du får din inloggning senast 3 dagar efter din anmälan, mer info kommer till din mail.

  • Samtycke: I samband med anmälan samtycker deltagare till att TÄNK OM behandlar de personuppgifter som angetts. Samtycket är giltigt tills vidare. Deltagaren har rätt att när som helst ta tillbaka sitt samtycke. Detta görs genom att kontakta info@tankom.nu.