TÄNK ONLINE

Skolutveckling i takt med pågående samhällsutveckling förutsätter att vi som arbetar med utbildning och lärande ser det som en självklarhet att ständigt utveckla oss och vår yrkespraktik. Det kollegiala lärandet i den egna verksamheten är en avgörande del i detta. Men även en enskilde medarbetarens möjligheter att utvecklas utifrån identifierade behov har betydelse. För att främja alla elevers utveckling och lärande och för att nå gemensamma målsättningar i förskolan och skolan kan vi behöva olika former av fortbildning. Här vill vi med TÄNK ONLINE, TÄNK OMs webbaserade utbildningssatsning, vara med och bidra.

 

SKRÄDDARSYDDA WEBBUTBILDNINGAR FÖR JUST DIN VERKSAMHET

TÄNK ONLINE syftar till att möjliggöra för såväl pedagogisk personal som hela verksamheter att fördjupa sina kunskaper inom pedagogik, ledarskap och systematik. Vi skräddarsyr utbildningsinsatser utifrån huvudmäns och verksamheters önskemål. Allt för att skapa förutsättningar för effektiv och behovsbaserad kompetensutveckling inom förskola och skola.

 

Allmän Utbildning för alla mattelärare

Utöver våra skräddarsydda kurser, som vi tar fram tillsammans med olika uppdragsgivare, finns inom TÄNKONLINE också en allmän utbildning för matematiklärare i grundskolan. Klicka på bilden för att veta mer eller anmäl direkt!

Programmering för mattelärare

 

MODERNA OCH ANVÄNDARVÄNLIGA LÄRPLATTFORMAR

Alla TÄNK ONLINEs utbildningar genomförs antingen i vår lärplattform Canvas eller i mobilappen MOBLRN.