TÄNK ONLINE

Skolutveckling i takt med pågående samhällsutveckling förutsätter att vi som arbetar med utbildning och lärande ser det som en självklarhet att ständigt utveckla oss och vår yrkespraktik. Det kollegiala lärandet i den egna verksamheten är en avgörande del i detta. Men även en enskilde medarbetarens möjligheter att utvecklas utifrån identifierade behov har betydelse. För att främja alla elevers utveckling och lärande och för att nå gemensamma målsättningar i förskolan och skolan kan vi behöva olika former av fortbildning. Här vill TÄNK ONLINE, TÄNK OMs webbaserade utbildningssatsning, vara med och bidra. 

Först ut är vårt långa utbildningsprogram för matematiklärare i grundskolan. Klicka på bilden för att veta mer eller anmäl direkt!

Programmering för mattelärare

Webbutbildningsbibliotek

Med start hösten 2017 kommer vi bygga upp ett bibliotek av långa och korta webbutbildningar, vilka syftar till att möjliggöra för såväl pedagogisk personal som hela verksamheter att fördjupa sina kunskaper inom pedagogik, ledarskap och systematik. Utgångspunkten är att vi löpande skapar utbildningar utifrån allmänna behov. Men vi skräddarsyr också utbildningsinsatser utifrån huvudmäns och verksamheters önskemål. Allt för att skapa förutsättningar för effektiv och behovsbaserad kompetensutveckling inom förskola och skola.

 

MODERN OCH ANVÄNDARVÄNLIG LÄRPLATTFORM

Alla TÄNK ONLINEs utbildningar genomförs i vår lärplattform Canvas, ett LMS (Learning Management System) utformat för att underlätta och effektivisera utbildning och lärande.

Canvas används av bland annat Harvard, Yale och Tesla Motors - och TÄNK OM såklart!