TÄNK OM - Vård & Omsorg

Verksamhetsnära utbildningar inom vård och omsorg ger verktyg för förändring.

TÄNK OM:s utbildningar riktade till vård- och omsorgssektorn syftar till att bidra till konkret förbättringsarbete - här och nu, och en positiv samhällsutveckling på sikt. Våra erbjudanden är särskilt anpassade för olika målgrupper inom vård och omsorg, som verksamhetschefer, handläggare och vårdpersonal inom olika yrken. Våra skickliga utbildare har trygg förankring i vård- och omsorgsyrket samt starkt driv att bidra till välfärdsutvecklingen.

Våra utbildningsinsatser utgår från styrdokument för vård och omsorg (OSL, SOL, LSS och HSL) och den yrkespraktik deltagarna befinner sig i. Vi varvar forskningsgrundad teori med konkreta exempel och praktiska övningar. Vi använder metoder och övningar som gör att kursdeltagarna kan omsätta den nya kunskapen direkt i den egna verksamheten – i kommunikationen med huvudmän/vårdgivare, medarbetare/kolleger och i lämpliga fall även med vårdtagare och deras närstående.

 

 
 

Alla våra erbjudanden kan beställas i olika genomföranden:

Inspirationsföreläsning
Workshop
Coaching
Utbildningsserie


DAGS ATT TÄNKA OM MED OSS?

Läs mer om våra utbildningspaket och skräddarsydda tjänster nedan! 

Ledning & Systematik

 

TÄNK OM:s utbildningar i ledning och systematik ger:

 • Nya perspektiv på ledarskap – med fokus på ny teknik och nya förväntningar från patienter/brukare, huvudmän och personal.
   
 • Kunskap om vad som krävs av ledarskapet, för att verksamheten ska leva upp till lagar och regler. 
   
 • Arbetsmetoder för att leva upp till kraven på uppföljning, systematik och kvalitetssäkring. 
 • Strategier för att höja medarbetarnas kompetens så att de tillsammans kan driva systematiskt och effektivt förbättringsarbete.
   
 • Stöd i utvecklingen av en organisation där strategi, struktur och kultur samverkat mot ett gemensamt mål. 

E-hälsa

 

TÄNK OM:s utbildningar om E-hälsa ger:

 • Kunskap om hur e-tjänster och olika IT-system för metodstöd inom vård och omsorg kan vara en katalysator för utveckling, effektivisering och kvalitetssäkring av verksamheten.
   
 • Kunskap om hur e-tjänster och IT-system kan användas som självklara redskap och hur ni kan planera, förbereda och använda tekniken. 
 • Konkreta metoder för hur e-tjänster och IT-system kan göra vardagen enklare för både medarbetare, patienter/brukare och närstående. 

Arbetsmiljö

 

TÄNK OM:s utbildningar om Arbetsmiljö ger:

 • Nya perspektiv på innebörden av flexibilitet i den fysiska och psykiska miljön för brukare/patienter och deras närstående samt vårdpersonal.
   
 • Analys av nuläge i organisationen i förhållande till målbilden - samt test av nya lösningar under vår handledning.
 • Verktyg som stimulerar medarbetarna att utveckla en mer effektiv och välmående organisation.

 • Feedback på dina idéer, samt konkreta förslag till fortsatt utvecklingsarbete.