Arbetsmiljö

 

TÄNK OM:s utbildningar om Arbetsmiljö ger:

  • Nya perspektiv på innebörden av flexibilitet i den fysiska och psykiska miljön för brukare/patienter och deras närstående samt vårdpersonal.
     
  • Analys av nuläge i organisationen i förhållande till målbilden - samt test av nya lösningar under vår handledning.
  • Verktyg som stimulerar medarbetarna att utveckla en mer effektiv och välmående organisation.

  • Feedback på dina idéer, samt konkreta förslag till fortsatt utvecklingsarbete.